TITULO Nomenclàtor de las espècies minerals
AUTORES Josep Lluis Garrido, Joan Manuel Ybarra
EDITA Con el soporte del Grup Mineralògic Català. 2010
ISBN